Pomažući

Pomažući članovi  mogu biti fizička i pravna lica koja su spremna da trajno pomažu Urduženju u ostvarivanju njenih ciljeva i zadataka.