Pozarevac Memorijal Ristic 2023

U Pozarevcu 10.12.2023 sa pocetkom u 10h  se odrzava Merorijalni turnir Jovic Ristic.