Redovni

Redovni članovi Udruženja su lica koja su u Udruženju aktivno registrovana, bave se sportskom aktivnošću za koju je Udruženje registrovano, imaju pravo da učestvuju u izboru organa Udruženja i da u te organe budu birani.